Cecilie Lind - Den nye spejltrådskaserne
Den nye spejltrådskaserne
Escho, 2020
Langdigt

♥♥♥♥♥

“Linds sproghengivne frie associationer bringer nyt liv i gamle klude: faste talemåder, eventyr og folkeviser, døde metaforer, stumper af salmer og digte. Det er digterisk kunst med kraft til at bringe alt stivnet i skred, ikke mindst stivnede myter, stivnede kvindebilleder”

Lilian Munk Rösing, Politiken

★★★★★

“Form og indhold spiller således fornemt sammen: Når livet er kaotisk, uhåndterligt og i syv sind, så må litteraturen også være det. Det lykkes imidlertid kun, fordi Lind er en særdeles dygtig og særegen sprogkunstner, der samtidig har blik for menneskelivets eksistentielle tyngdepunkter.”

Martin Rohr Gregersen, Kristeligt Dagblad

“Det er som altid ret kompromisløst. Er det godt? Ja, ja, det tror jeg.”

—Nicklas Freisleben Lund, Weekendavisen